Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Årsmøte 2022
09
.05.2022

Til nyheter

Årsmøtet ble avholdt på Snubba grendehus lørdag 9. april og referat fra møtet er  lagt ut på vev'en.

Av styret var kasserer, samt to styremedlemmer og to varamedlem på valg. Bjarne Liljebakk ble gjenvalgt som kasserer, mens Bente Sigvaldsdatter Fankki (gjenvalgt) og Sissel Helen Roa (ny) ble valgt som styremedlemmer. Torvald Johansen og Roger Olderøy ble gjenvalgt som varamedlemmer. Som revisor ble Sigbjørn Astrup valgt, mens Terje Berg ble valgt til valgkomiteèn som medlem fra Østervik.

På årsmøtet var ellers Håvard Bergheim fra Statnett invitert for å gi informasjon og svare på spørsmål rundt fornyelsen av kraftlinja som går gjennom området til grunneierlaget.

Hele referatet finner du her.

kai.mathisen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.05.2022