Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Nyheter

Nyere nyheter         Eldre nyheter

 
13.12.2009
Kvotejakt gaupe 2010
Rovviltnemnda i Nordland har åpnet for kvotejakt på inntil 16 gauper i Nordland. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars.
>> Les mer
15.11.2009
Elgjakta 2009
Årets elgjakt har vært god og det ble totalt felt 14 dyr i storvaldet.
>> Les mer
 
01.09.2009
Baglimit på rype videreføres
Årsmøtet har videreført ordningen med en baglimit på 3 ryper pr jeger pr dag.
>> Les mer
 
14.07.2009
Gode fiskemuligheter
Det er tatt mange fine ørreter i vassdraget i år og flere kommer tilbake for å fiske.
>> Les mer
 
11.05.2009
Elvemusling i vassdraget
Rapport bekrefter forekomst av elvemusling i Østervikvassdraget.
>> Les mer
 
14.04.2009
Sesongkort elvemunningen
Det er åpnet for salg av 3 sesongkort i elvemunningen ved sjøen. Disse tildeles etter søknad innen 24.4.09 med påfølgende trekning.
>> Les mer
 
12.04.2009
Årsmøte 2009
Referat fra årsmøte 2009 er lagt ut på vev'en.
>> Les mer
 
27.03.2009
Flere hjort enn elg felt
For første gang er det felt flere hjort enn elg i Norge.
>> Les mer
 
22.03.2009
Helikopterstyrt i Snubba
Et tysk militærhelikopter styrtet på ei myr i Snubba mellom E10 og Østervikvannet.
>> Les mer
 
03.03.2009
Tre gauper skutt i Evenes
Det er skutt tre gauper i Evenes i løpet av de siste14 dagene av februar.
>> Les mer
 
19.01.2009
Innkalling til årsmøte 2009
Medlemmer i grunneierlaget innkalles til årsmøte
lørdag 4. april 2009 kl. 1200 på Snubba grendehus.
>> Les mer
 

13.01.2009
Hyttegrend Herjangsfjellet

Grunneierlaget har innsigelser på planlagt hyttegrend på Herjangsfjellet.

>> Les mer

 

18.11.2008
Elgjakta 2008

Årets elgjakt har vært lang og bare 2/3 av planlagte fellinger ble gjort i storvaldet.

>> Les mer

 

23.10.2008
Orre og tiur

Det har blitt observert brukbart med orre i jaktområdet under årets elgjakt.

>> Les mer

 

04.09.2008
Fellingstilskudd kråke, ravn, mink og rev

Styret har videreført tidligere årsmøtevedtak om fellingstilskudd på kråke, ravn, mink og rev som blir felt i grunneierlagets område.

>> Les mer

 

14.08.2008
Krav om jordskiftesak

Krav om jordskiftesak for å vurdere praktiseringen av jakt- og fiskeretten i grunneierlagets område.

>> Les mer

 

03.08.2008
Fordeling av elg til jaktlagene

I møte den 10. juli foretok driftsplanstyret fordelingen av elg til de ulike jaktlagene i Storvaldet.

>> Les mer

 
18.06.2008
Godkjent driftsplan for elgforvaltning
Viltfaglig utvalg i Evenes kommune har i møte den 13.06.2008 godkjent driftsplan for perioden 2008-2010 for Indre Evenes Storvald.
>> Les mer
 
13.06.2008
Gjenutsetting av fisk
Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund har laget en felles informasjonsbrosjyre om gjenutsetting av fisk.
>> Les mer
 
27.04.2008
Driftsplan elgforvaltning 2008-2010
Indre Evenes Storvald søker kommunen om  godkjenning av driftsplan for elgforvaltning 2008-2010.
>> Les mer
 
22.04.2008
Fiske i elvemunningen
Den 1. mai starter fisket i elvemunningen nedenfor Østervikbrua og fisket varer frem til 15. september.
>> Les mer
 

 
23.03.2008
Referat fra årsmøte 2008
Referat fra årsmøte 2008 er lagt ut på vev'en.
>> Les mer
 

 
07.03.2008
Ut i naturen - svaneungen
Seervideo fra Snubba om den bortkomne svaneungen sendt på NRKs populære magasin "Ut i naturen" i slutten av januar.
>> Les mer
 
24.02.2008
Fiskeforskrift vedtatt
Fylkesmannen i Nordland har fastsatt ny forskrift om fiske i vassdrag og munningssoner i Nordland fylke for perioden 2008 – 2012.
>> Les mer
 
31.01.2008
Kvotejakt på gaupe
Direktoratet for naturforvaltning har åpnet for kvotejakt på gaupe. Jakta starter 1. februar og varer til og med 31. mars.
>> Les mer
 
21.01.2008
Innkalling til årsmøte 2008
Medlemmer i grunneierlaget innkalles til årsmøte
lørdag 15. mars 2008 kl. 1200 på Snubba grendehus.
>> Les mer
 
02.12.2007
Forskrift fiske
Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet forslag til ny forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner i fylket.
>> Les mer
 
08.10.2007
Mye orrfugl
Under elgjaktas første to uker har elgjegerne observert mer orrfugl i skogen enn på mange år.
>> Les mer
 
30.08.2007
Døgnkvote på ryper
I år har grunneierlaget innført en døgnkvote på 3 ryper pr jeger pr dag.
>> Les mer
 
04.07.2007
Fisket tar seg opp
Etter en litt treg start på fisket ser det nå ut til at fisken har blitt mer bitevillig.
>> Les mer
 
27.06.2007
Arealplan 2007-2019 vedtatt
Evenes kommune har i kommunestyre den 26.06.07 vedtatt arealplan for 2007-2019.
>> Les mer
 
02.05.2007
Fisket i gang
1. mai kunne de mest ivrige fiskerne starte fisket i elvemunningen nedenfor Østervikbrua.
>> Les mer
 
08.04.2007
Referat fra årsmøte 2007
Referat fra årsmøte 2007 er lagt ut på vev'en.
>> Les mer
 

 
26.03.2007
Endring i jakttider
Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt nye jakttider for perioden 01.04.2007 - 31.03.2012.
>> Les mer
 
25.03.2007
Arealplan på høring
Evenes kommune informerer på sin hjemmeside om at forslag til ny arealplan for 2007 - 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.
>> Les mer
 
19.01.2007
Innkalling til årsmøte
Medlemmer i grunneierlaget innkalles til årsmøte lørdag 31. mars 2007 kl. 1200 på Snubba grendehus.
>> Les mer

         

Nyere nyheter         Eldre nyheter

 

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.12.2009