Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Nyheter

Nyere nyheter

 

22.12.2006
Forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemda har vedtatt forvaltningsplan for rovvilt i region 7 - Nordland.

>> Les mer

 

20.11.2006
Jervejakt med småviltjaktkort

Nå kan du jakte jerv på grunneierlagets område dersom du har småviltjaktkort og jaktlisens for jerv.

>> Les mer

 

03.11.2006
Positiv elgjakt

Årets elgjakt har vært svært positiv både mht sett-elg og felte dyr.

>> Les mer

 

10.10.2006
Orrfugl, men lite rype
Det er en del orrfugl i skogen, mens det ser dårligere ut med rype.

>> Les mer

 

10.09.2006
Lisensjakt på jerv

Fylkesmannen har åpnet for lisensjakt på jerv fra 10.09.2006 - 15.02.2007.

>> Les mer

 

04.09.2006
Klar for småviltjakta?

Nå nærmer småviltjakta seg og mange jegere er spente på hvordan rypebestanden er i år.

>> Les mer

 

08.08.2006
Fordeling av elg til jaktlagene

I møte den 13. juli foretok driftsplanstyret fordelingen av elg til de ulike jaktlagene i Storvaldet.

>> Les mer

 

23.06.2006
Endret avskytningsplan

Viltfaglig utvalg har i møte den 20.06.2006 godkjent ny avskytningsplan for Indre Evenes Storvald.

>> Les mer

 

18.06.2006
Fiske og fiskeforvaltning 

Informasjonsbrev om fiske og fiskeforvaltning i Nordland 2006 fra Fylkesmannen i Nordland.

>> Les mer

 

10.06.2006
Mulig stopp i fiskekortkjøp over Internett 

Finansnæringens Arbeidsgiverforening har varslet mulig lockout i finansnæringen fra 12. juni. Kjøp av fiskekort over Internett vil da ikke være mulig og det henvises til lokale fiskekortselgere.

>> Les mer

 

05.06.2006
Tidlig isfritt i hele vassdraget

En god vår har ført til at både Snubbavannet og Holmvatnet ble isfrie i god tid før fisket i vannene startet 1. juni.

>> Les mer

 

27.05.2006
Utvidet driftsplansamarbeide

Strand elgvald har søkt om å bli en del av Indre Evenes Storvald sammen med jaktfeltene Bergvik, Østervik og Lenvik/Snubba.

>> Les mer

 

23.04.2006
Fiskestart i elvemunningen

Den 1. mai starter fisket i elvemunningen nedenfor Østervikbrua og fisket varer frem til 15. september.

>> Les mer

17.04.2006
Referat årsmøte 2006

Referat fra årsmøte 2006 er nå lagt ut på vev'en.

>> Les mer

23.02.2006
Innkalling til årsmøte
Medlemmer i grunneierlaget innkalles til årsmøte lørdag 8. april 2006 kl. 1200 på Snubba grendehus.
>> Les mer
30.11.2005
Drøy elgjakt i år
Årets elgjakt ble langvarig og varte ut oktober uten at den planlagte avskytningen ble oppnådd.
>> Les mer
05.09.2005
Snart starter småviltjakta
Nå er det bare noen dager til småviltjakta starter og det store spørsmålet er om det blir et godt rypeår.
>> Les mer
13.08.2005
Få med deg avslutningen av fiskesesongen
Årets sesong går mot slutten og siste fiskedag i vassdraget er 25. august, med unntak av elvemunningen ved sjøen hvor fisket avsluttes den 15. september.
>> Les mer

23.06.2005
Godkjent driftsplan for elgforvaltning

Viltfaglig utvalg i Evenes kommune har i møte den 08.06.2005 godkjent driftsplanen for perioden 2005-2007 for Indre Evenes Grunneierlag og Bergvik/Kleiva jaktfelt.

>> Les mer

12.06.2005
Den beste fiskeperioden

Nå nærmer det seg tiden for den beste fiskeperioden i vassdraget.

>> Les mer

14.04.2005
Tidligere fiskestart i elvemunningen

I år starter fisket i elvemunningen nedenfor Østervikbrua en måned tidligere enn før.

>> Les mer

27.03.2005
Referat årsmøte 2005

Referat fra årsmøte 2005 er nå lagt ut på vev'en.

>> Les mer

06.03.2005
Driftsplansamarbeide mellom elgvald
Det planlegges et driftsplansamarbeide for perioden 2005 - 2007 mellom Bergvik elgvald og Indre Evenes Grunneierlag.
>> Les mer
27.02.2005
Tiltak for økt utbytte fra fiske
På siste årsmøte ble det nedsatt en komité som fikk i oppdrag å kartlegge fiskebestanden og vurdere tiltak for å øke utbytte til grunneierlaget fra fiske. 
>> Les mer
07.02.2005
Evaluering av driftsplanbasert elgforvaltning
Grunneierlaget har nå laget en evaluering av den driftsplanbaserte elgforvaltninga som det har vært forvaltet etter de siste tre årene. 
>> Les mer
02.02.2005
Innkalling til årsmøte
Medlemmer i grunneierlaget innkalles til årsmøte lørdag 19. mars 2005 kl. 1200 på Snubba grendehus.
>> Les mer
05.12.2004
Møte om driftsplansamarbeide
Grunneiere og viltforvaltere var den 4. desember samlet til møte for å diskutere et eventuelt samarbeide om driftsplan for elgforvaltning i de østlige delene av Evenes
>> Les mer
18.10.2004
Mer småvilt enn på mange år!
Mye tyder på at det er vesentlig mer rype, orre og hare enn på mange år.
>> Les mer
16.09.2004
Fredning av småviltjakta i deler av elgjakta
Som tidligere år er småviltjakta fredet i de to første ukene av elgjakta, dvs. i perioden 25.09 - 10.10.
>> Les mer

07.09.2004
Kjøp jaktkort på Internett
Nå gjør vi det enklere for småviltjegere ved å tilby salg av jaktkort over Internett i tillegg til salg via lokale kortselgere. 

>> Les mer

10.08.2004
Blir august en god fiskemåned?
Fiske i vassdraget er normalt best i slutten av juni / begynnelsen av juli og i de siste ukene før fisket avsluttes den 25. august. 

>> Les mer

29.06.2004
Vellykket seminar
Det var mange fornøyde tilhørere på seminaret som fant sted på Snubba grendehus lørdag 26. juni 2004. 

>> Les mer

22.06.2004
Fiskebrosjyre for vassdraget
Grunneierlaget ønsker å gjøre vassdraget bedre kjent som det gode ørretvassdraget det er. 

>> Les mer

18.06.2004
Fiskekort over Internett
Grunneierlaget har nå inngått avtale med Inatur as om salg av fiskekort for vassdraget over Internett.

>> Les mer

15.06.2004
Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk

Lørdag 26. juni 2004 arrangerer grunneierlaget et seminar om forvaltning av elg og fisk ut fra et lokalt perspektiv.  

>> Les mer

28.05.2004 
Fellingstilskudd kråke, ravn, mink og rev

Årsmøtet 2004 har vedtatt følgende:

”Grunneierlaget gir fellingstilskudd, med ...

>> Les mer

05.05.2004
Referat årsmøte 2004

Referat fra årsmøte 2004 er nå lagt ut på vev'en.

>> Les mer

 

Nyere nyheter        

 


 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.12.2006