Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer

      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Annet

  
Fellingstilskudd kråkefugl, mink og rev

Årsmøtet 2018 vedtok at det skal utbetales fellingstilskudd på rev, kråkefugl og  skjære.

 

Fellingstilskuddene er slik:

 

Rev kr. 200,-
Kråkefugl kr.   20,-
Skjære kr.   20,-
   
   

Gjeldende jakt- og fangsttider for de aktuelle fuglene/dyrene er som følger:

Kråke:

15.07 – 31.03

Rev:

15.07 – 15.04

Ravn:

10.08 – 28.02

Skjære:

10.08 – 28.02

   

 

 

Fellingstilskudd gis for fugl/dyr som er felt i grunneierlagets område, samt innenfor lovlige jakt- og fangsttider. Siden det er satt en årlig ramme på det totale fellingstilskuddet vil det automatisk opphøre (uten varsel) når det totale årlige utbetalte beløp har nådd kr. 6.000,-.

For å få utbetalt fellingstilskuddet må fuglene/dyrene forevises godkjent kontrollør som registrerer fangsten. På fuglene vil høyre fot bli kappet av og på rev/mink vil høyre klo på høyre framfot bli kappet av. Jeger er selv ansvarlig for forsvarlig destruering av fanget vilt.

Godkjente kontrollør er:

Kontrollør: Sigbjørn Astrup, Mob. 909 96 134
:   

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021