Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer

      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Medlemmer
   
Grunneiere må selv gi beskjed til laget dersom det skjer eierskifte.

 

Gnr./bnr.

Navn

Stemmer

26/1, 26/22

Odd Dalmo

1

26/2, 26/74 Gunnar Pettersen 1
26/3 Birger Lenvik 1
26/4, 26/27 Svanhild Nilssen 1
26/5 Hans Martin Hansen 1
26/6 Eva Hansen 2
26/7

Merethe F Nystad og Johan Hovind

1
26/8 Sameiet "Det gule huset" - Tofte 4
26/9 Birger Gulljord 1
26/10 Kristine Sivertsen's arvinger 1
26/11 Magnus Bjerkeng 1
26/12 Rosita og Bjørn Løkthaug 1
26/15 Ola Morten og Sissel Roa 3
26/16, 26/17 Per-Martin Langseth 1
26/18 Terje L Bjørsvik og Trond Bjørsvik 1
26/21 Astrid Olderøy/Roger Olderøy 3
26/23 Steivor Olsen 1
26/25, 26/43 Jorunn Gulljord 4
26/26 Sigbjørn Astrup 3
26/30 Ingunn og Stig-Håkon Jensen 1
26/31 Roy Fjellbu 1
26/32 Kristian Andreassen  1
26/33, 93/2 Jan og Ann-Sigrunn Svanberg 1
26/34, 27/12 Eldar Langseth 1
26/35 Ellrid Dalin m/flere 1
26/39 Håkon og Åse Arntzen 1
26/46 Sissel Iversen 1
26/47 Trond Lorang Hermansen 1
26/48 Terje Pettersen 1
26/68, 27/41 Odd Heimly 1
26/69 Tommy Sivertsen 1
26/86 Oddvar Langseth 1
27/1, 27/24 Tone Elvebakk / Mathis Eira 1
27/2, 27/13, 27/33 Hugo Elvebakk 1
27/3, 28/19 Torvald Johansen 4
27/4 Kai Mathisen 2
27/5, 27/14 Inger Josie og Edmund Reinslett 1
27/6 Finn-Steinar Heimly 2
27/7 Heidi Reinslett og Irene Andersen 2
27/8 Evy Reinslett 2
27/9 Aud Løvmo 1
27/10, 26/29 Geir E Moski / Bente S Fankki 1
27/11 Gro Østli Eilertsen 1
27/15 Kjersti Øse / Hilde Øse Solberg 1
27/16 Dagmar Elise Roll Valen 1
27/17 Rita Amundsen 2
27/18, 27/19 Stein-Erik Eilertsen 1
27/20, 27/21 Ruth Bjørsvik 2
27/22 Agnar Pettersen 1
27/23 Torgunn Strand 1
27/27 Øystein Martinussen 1
27/30 Karen Michaelsen's arvinger 1
27/32 Wenche og Frode Paulsen 1
27/36 Harald Johansen 1
27/37, 27/38 Edin Sletthaug 1
28/2, 28/3, 28/41 Torgeir Olsen 3
28/4 Per Helge Fedreheim 2
28/5 Torstein og Ulf Johansen 1
28/7 Ellinor Jenssen's arvinger 6
28/8 Endre Antonsen 1
28/9 Arvid Ingebrigtsen 2
28/10 Harald Ingebrigtsen 2
28/11 Terje Berg 2
28/12 Nils Olav Fagerheim 1
28/14 Ivar Pedersen 1
28/16 Lilly Bergvik 1
28/17 Ivar Arntsen 2
28/23 Jan Håvar Nymo 1
28/26 Bjørnar Olsen 2
28/33 Solveig Fronth 2
28/128 Alf Ingebrigtsen 1
93/1 Øyvind Thomassen 1
93/3 Arne Bergvik 1
93/4 Aagot Pedersen's dødsbo 1

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

Sist oppdatert 23.04.2023