Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Organisasjon

Grunneierlaget ble stiftet 25. februar 1995 som følge av jordskiftesak 14/1983 ved Ofoten Jordskifterett. Formålet er å forvalte vilt- og fiskeressursene for gårdene Lenvik, Snubba, Østervik og Bogmarka på best mulig måte ut fra hensynet til rekreasjon og økonomisk utbytte for eierne.

Jordskiftesaken (pdf-format) kan du laste ned ved å klikke på linken nedenfor.

Lagets høyeste organ er årsmøte hvor alle med jakt- og/eller fiskerettigheter i lagets område har møte- og stemmerett. Verv i laget er:
  

Verv Navn Telefon Valgperiode

Styret

Leder Kai Mathisen 908 92 770 2023-2024
Kasserer Bjarne Liljebakk 916 68 388 2022-2023
Styremedlem Torvald Johansen 905 77 219 2023-2023
Styremedlem Sissel Helen Roa 944 36 732 2022-2023
Styremedlem Geir-Arne Mathisen (nestleder) 975 43 533 2023-2024

 

     
Varamedlem Bjørnar Olsen 905 82 390 2023-2024
Varamedlem Roger Olderøy 410 42 190 2022-2023

Revisjon

Revisor Arvid Ingebrigtsen 911 18 460 2023-2024
Revisor Sigbjørn Astrup 909 96 134 2022-2023

Valgkomitè

Østervik Terje Berg 975 09 806 2022-2024
Snubba Stein-Erik Eilertsen 918 47 992 2023-2025
Lenvik Hans Martin Hanssen 958 31 768 2021-2023

Kontrollører

Jakt/fiske Ole Johnsen 474 64 959 2023-2024
Jakt/fiske Stein Viggo Jacobsen 908 72 213 2023-2024
Jakt/fiske Bjørn H Pedersen 416 73 035 2023-2024
Jakt/fiske Helfrid Akselsen 993 88 339 2023-2024
Jakt/fiske Geir-Arne Mathisen 975 43 533 2023-2024
Elgkjøtt Per Helge Fedreheim 416 25 223 2022-2024
Elgkjøtt Odd Dalmo (reserve) 958 74 628 2022-2024

Annet

Vev-ansvarlig Kai Mathisen 908 92 770  
         

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.06.2023