Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Organisasjon

Grunneierlaget ble stiftet 25. februar 1995 som følge av jordskiftesak 14/1983 ved Ofoten Jordskifterett. Formålet er å forvalte vilt- og fiskeressursene for gårdene Lenvik, Snubba, Østervik og Bogmarka på best mulig måte ut fra hensynet til rekreasjon og økonomisk utbytte for eierne.

Jordskiftesaken (pdf-format) kan du laste ned ved å klikke på linken nedenfor.

Lagets høyeste organ er årsmøte hvor alle med jakt- og/eller fiskerettigheter i lagets område har møte- og stemmerett. Verv i laget er:
  

Verv Navn Telefon Valgperiode

Styret

Leder Kai Mathisen 908 92 770 2019-2020
Kasserer Eldar Langseth 918 23 901 2018-2019
Styremedlem Bente Østli Eilertsen 971 49 714 2018-2019
Styremedlem Odd Harald Dalmo 958 74 628 2018-2019
Styremedlem Geir-Arne Mathisen 975 43 533 2019-2020

Varamedlem

Torvald Johansen

905 77 219

2018-2019

Varamedlem Bjørnar Olsen 905 82 390 2019-2020
Varamedlem Roger Olderøy 410 42 190 2018-2019

Revisjon

Revisor Endre Antonsen 769 84 202 2019-2020
Revisor Bjarne Liljebakk 916 68 388 2018-2019

Valgkomitè

Østervik Terje Berg 975 09 806 2019-2021
Snubba Stein-Erik Eilertsen 918 47 992 2017-2019
Lenvik Hans Martin Hanssen 958 31 768 2018-2020

Kontrollører

Jakt/fiske Ole Johnsen 474 64 959 2018-2019
Jakt/fiske Stein Viggo Jacobsen 908 72 213 2018-2019
Elgkjøtt Per Helge Fedreheim 416 25 223 2016-2018
Elgkjøtt Sigbjørn Astrup (reseve) 909 96 134 2016-2018
Elgkjøtt Odd Dalmo (reserve) 958 74 628 2016-2018

Annet

Vev-ansvarlig Kai Mathisen 908 92 770  
         

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.07.2019