Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 
Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Postjournal

Inn- og utgående korrespondanse.

2023      2022      2021      2020      2019     2018      2017      2016      2015     2014     2013       2012      2011     2010      2009      2008      2007     2006     2005       2004      20032023.05.01 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
John Otto Johansen

2023.05.01 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/26
Indre Evenes Grunneierlag
Bjørnar Olsen

2023.04.26 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Hugo Elvebakk

2023.04.24 Tittel:
Til:
Fra:
Angående ekstraordinært årsmøte
Eira, Moski, Amundsen, Eilertsen
Indre Evenes Grunneierlag

2023.04.17 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
May-Brit Kringen

2023.04.17 Tittel:
Til:
Fra:
Sesongkort elvemunningen
Eldar Langseth
Indre Evenes Grunneierlag

2023.04.12 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad permisjon elgjakta 2023
Indre Evenes Grunneierlag
Vidar Øyen

2023.04.11 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad sesongkort elvemunningen
Indre Evenes Grunneierlag
Eldar Langseth

2023.04.06 Tittel:
Til:
Fra:
Referat årsmøte
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2023.03.21 Tittel:
Til:
Fra:
Eierskifte 26/18
Indre Evenes Grunneierlag
Terje Lind Bjørsvik

2023.03.13 Tittel:
Til:
Fra:
Årsmøtedokumenter
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2023.03.07 Tittel:
Til:
Fra:
Fastsettelse av skuterløype
Evenes kommune
Indre Evenes Grunneierlag

2023.03.04 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/11 for 2023
Indre Evenes Grunneierlaag
Terje Berg

2023.02.19 Tittel:
Til:
Fra:
Fullmakt årsmøte 2023
Indre Evenes Grunneierlaag
Beathe Gulljord

2023.02.19 Tittel:
Til:
Fra:
Saker til årsmøte 2023
Indre Evenes Grunneierlaag
Beathe Gulljord

2023.02.13 Tittel:
Til:
Fra:
Fastsettelse av snøskuterløype
Indre Evenes Grunneierlaag
Evenes kommune

2023.02.13 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens forslag
Indre Evenes Grunneierlaag
Valgkomite

2023.02.10 Tittel:
Til:
Fra:
Påmelding seminar og årsmøte
Indre Evenes Grunneierlaag
Nordland utmarkslag

2023.02.05 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad opplæringsjeger
Indre Evenes Grunneierlaag
Ervin Johansen

2023.01.30 Tittel:
Til:
Fra:
Saker til årsmøte 2023
Indre Evenes Grunneierlag
Oddvar Langseth

2023.01.24 Tittel:
Til:
Fra:
Innstilling valgkomite
Valgkomite
Indre Evenes Grunneierlag

2023.01.24 Tittel:
Til:
Fra:
Innkalling årsmøte 2023
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2023.01.17 Tittel:
Til:
Fra:
Årsmøte og seminar 2023
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2023.01.14 Tittel:
Til:
Fra:
Svar adresseliste
Beathe Gulljord
Indre Evenes Grunneierlag

2023.01.09 Tittel:
Til:
Fra:
Adresseliste
Indre Evenes Grunneierlag
Beathe Gulljord

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.05.2023