Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 
Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Postjournal

Inn- og utgående korrespondanse.

2022      2021      2020      2019     2018      2017      2016      2015     2014     2013       2012      2011     2010      2009      2008      2007     2006     2005       2004      2003
 


2022.09.19 Tittel:
Til:
Fra:
Svar jakt Østervik jaktlag
Jaktleder Østervik jaktlag
Indre Evenes Grunneierlag

2022.09.18 Tittel:
Til:
Fra:
Jakt Østervik jaktlag
Indre Evenes Grunneierlag
Jaktleder Østervik jaktlag

2022.08.17 Tittel:
Til:
Fra:
Godkjent bestands- og avskytingsplan
Evenes bestandsplanområde
Evenes kommune

2022.08.10 Tittel:
Til:
Fra:
Purring godkjenning av bestandsplan
Viltfaglig utvalg
Evenes bestandsplanområde

2022.08.03 Tittel:
Til:
Fra:
Innbetaling av forskudd elgjakta 2022
Jaktledere Østervik og Snubba/Lenvik
Indre Evenes Grunneierlag

2022.08.01 Tittel:
Til:
Fra:
Info eiendom 26/8
Indre Evenes Grunneierlag
Hans Erik Tofte

2022.07.28 Tittel:
Til:
Fra:
Fratredelse jaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Ole Einar Olsen

2022.07.11 Tittel:
Til:
Fra:
Svar avklaring ifm tildelte jaktplasser
Jaktleder Østerik jaktlag
Indre EvenesGrunneierlag

2022.07.10 Tittel:
Til:
Fra:
Avklaring ifm tildelte jaktplasser
Indre EvenesGrunneierlag
Jaktleder Østerik jaktlag

2022.06.23 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktavtale elgjakt
Indre EvenesGrunneierlag
Torbjørn Dahlberg

2022.05.04 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad godkjenning bestandsplan 2022-2024
Evenes kommune
Evenes bestandsplanstyre

2022.04.30 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Hallgeir Gulljord

2022.04.30 Tittel:
Til:
Fra:
Overføring jaktrett 27/6
Indre Evenes Grunneierlag
Finn-Steinar Heimly

2022.04.30 Tittel:
Til:
Fra:
Overføring jaktrett 28/2-3
Indre Evenes Grunneierlag
Torgeir Olsen

2022.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Vedtrak viltfaglig utvalg
Evenes bestandsplanstyre
Evenes kommune

2022.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Overføring jaktrett 28/8
Indre Evenes Grunneierlag
Endre Antonsen

2022.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Oscar Dario Opdal

2022.04.25 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Ole Einar Nymo Olsen

2022.04.22 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Thorbjørn Dahlgren

2022.04.19 Tittel:
Til:
Fra:
Overføring jaktrett 28/11
Indre Evenes Grunneierlag
Terje Berg

2022.04.16 Tittel:
Til:
Fra:
Sesongkort elvemunningen 2022
Eldar Langseth
Indre Evenes Grunneierlag

2022.04.13 Tittel:
Til:
Fra:
Sesongkort elvemunningen 2022
Indre Evenes Grunneierlag
Eldar Langseth

2022.04.11 Tittel:
Til:
Fra:
Referat årsmøte 2022
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2022.04.09 Tittel:
Til:
Fra:
Deltagelse elgjakta
Indre Evenes Grunneierlag
Geir Elvebakk Moski

2022.04.09 Tittel:
Til:
Fra:
Deltagelse elgjakta
Indre Evenes Grunneierlag
Stein-Erik Eilertsen

2022.04.05 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/7
Indre Evenes Grunneierlag
Trond Fagerjord

2022.03.16 Tittel:
Til:
Fra:
Protokoll årsmøte 2022 Nordland Utmarkslag
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland Utmarkslag

2022.03.12 Tittel:
Til:
Fra:
Sakspapirer årsmøte 2022
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2022.03.08 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/26
Indre Evenes Grunneierlag
Jon-Arne Fagerjord

2022.03.07 Tittel:
Til:
Fra:
Årsmøtedokumenter
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland Utmarkslag

2022.03.02 Tittel:
Til:
Fra:
Mulige bygg for dagsturhytter
Indre Evenes Grunneierlag
Midtre Hålogaland Friluftsråd

2022.02.23 Tittel:
Til:
Fra:
Påmelding utmarksseminar og årsmøte
Nordland Utmarkslag
Indre Evenes Grunneierlag

2022.02.22 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjaktplass
Indre Evenes Grunneierlag
Arne Helge Fedreheim

2022.02.22 Tittel:
Til:
Fra:
Saker til behandling på årsmøte
Indre Evenes Grunneierlag
Beathe Gulljord

2022.02.21 Tittel:
Til:
Fra:
Overføring jaktrett
Indre Evenes Grunneierlag
Anne-Greta og Per-Helge Fedreheim

2022.02.18 Tittel:
Til:
Fra:
Årsmøte og utmarksseminar
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland Utmarkslag

2022.02.16 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens innstilling
Indre Evenes Grunneierlag
Valgkomiteen

2022.02.16 Tittel:
Til:
Fra:
Motorferdsel i utmark
Indre Evenes Grunneierlag
Bergvik/Strand jaktlag

2022.01.16 Tittel:
Til:
Fra:
Innkalling årsmøte 2022
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2022.01.16 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteen innstilling
Valgkomiteen
Indre Evenes Grunneierlag

2022.01.08 Tittel:
Til:
Fra:
Jakt første periode
Indre Evenes Grunneierlag
Magnus Ø Rokvam

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.09.2022