Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 
Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Postjournal

Inn- og utgående korrespondanse.

2020      2019     2018      2017      2016      2015      2014      2013     2012      2011     2010      2009      2008      2007      2006      2005    2004      2003
 

     

2020.10.02 Tittel:
Til:
Fra:
Invitasjon utmarksseminar
Indre Evenes Grunneierlag
Prosjekt utmark

2020.10.01 Tittel:
Til:
Fra:
Info fornyelse kraftledning
Indre Evenes Grunneierlag
Statnett

2020.09.29 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 26/9
Indre Evenes Grunneierlag
Hallgeir Gulljord

2020.09.13 Tittel:
Til:
Fra:
Invitasjon åpent møte om elgforvaltning
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.08.18 Tittel:
Til:
Fra:
Fiskekort Folkehøgskolen Nord-Norge
Astri-Marie Thorvaldsen
Indre Evenes Grunneierlag

2020.08.17 Tittel:
Til:
Fra:
Fiskekort Folkehøgskolen Nord-Norge
Indre Evenes Grunneierlag
Astri-Marie Thorvaldsen

2020.08.17 Tittel:
Til:
Fra:
Tilskudd til åpent informasjonsmøte om elgforvaltning
Evenes kommune
Evenes bestandsplanstyre

2020.08.16 Tittel:
Til:
Fra:
Referat årsmøte 2020 
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.08.15 Tittel:
Til:
Fra:
Kontrolløravtale 
Indre Evenes Grunneierlag
Helfrid Akselsen

2020.07.21 Tittel:
Til:
Fra:
Overtagelse eiendom 27/37 
Indre Evenes Grunneierlag
Edin Sletthaug 

2020.07.09 Tittel:
Til:
Fra:
Forskudd elgjakta 2020 
Jaktledere Østervik og Lenvik/Snubba
Indre Evenes Grunneierlag 

2020.07.07 Tittel:
Til:
Fra:
Kontrolløravtale 
Indre Evenes Grunneierlag
Bjørn H Pedersen

2020.07.03 Tittel:
Til:
Fra:
Elgjakt 2020-2021 
Indre Evenes Grunneierlag
Magnus Amundsen

2020.06.24 Tittel:
Til:
Fra:
Høring - Fiske laks, sjøørret 
Indre Evenes Grunneierlag
Prosjekt Utmark

2020.05.28 Tittel:
Til:
Fra:
Oppsummering møte Evenes bestandsplanstyre 
Jaktlag - Indre Evenes Storvald
Evenes bestandsplanstyre

2020.05.17 Tittel:
Til:
Fra:
Elgjaktplasser 2020 - Snubba/Lenvik jaktlag 
Snubba/Lenvik jaktlag
Indre Evenes Grunneierlag

2020.05.17 Tittel:
Til:
Fra:
Elgjaktplasser 2020 - Østervik jaktlag 
Østervik jaktlag
Indre Evenes Grunneierlag

2020.05.15 Tittel:
Til:
Fra:
Årsmøtedokumenter 
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.05.04 Tittel:
Til:
Fra:
Kontrolløravtale 2020-2022 
Indre Evenes Grunneierlag
Ole Johnsen

2020.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Sølve Utstøl Pettersen

2020.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/8 
Indre Evenes Grunneierlag
Endre Antonsen

2020.04.29 Tittel:
Til:
Fra:
Telenor og utplassering av utstyr 
Indre Evenes Grunneierlag
Prosjkt Utmark

2020.04.28 Tittel:
Til:
Fra:
Vedtekter Evenes bestandsplanstyre 
Evenes bestandsplanstyre
Svein C Kristiansen

2020.04.24 Tittel:
Til:
Fra:
Kontrolløravtale 2020-2022 
Indre Evenes Grunneierlag
Stein Viggo Jacobsen

2020.04.24 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Trond Fagerjord

2020.04.23 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/7 
Indre Evenes Grunneierlag
Geir-Arne Mathisen

2020.04.18 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Mats Nymo

2020.04.18 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Jan Håvar Nymo

2020.04.14 Tittel:
Til:
Fra:
Sesongkort elvemunningen 2020 
Eldar Langseth
Indre Evenes Grunneierlag

2020.04.14 Tittel:
Til:
Fra:
Fiskekort elvemunningen 
Indre Evenes Grunneierlag
Eldar Langseth

2020.03.16 Tittel:
Til:
Fra:
Avlyst årsmøte grunneierlaget 
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.03.16 Tittel:
Til:
Fra:
Avlyst kurs i garnbøting 
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.03.16 Tittel:
Til:
Fra:
Eierskifte 28/9 
Indre Evenes Grunneierlag
Arvid Ingebrigtsen

2020.03.12 Tittel:
Til:
Fra:
Avlyst årsmøte og utmarksseminar 
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2020.03.12 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Jon-Arne Fagerjord

2020.03.12 Tittel:
Til:
Fra:
Jaktrett 28/4 
Indre Evenes Grunneierlag
Per-Helge Fedreheim

2020.03.07 Tittel:
Til:
Fra:
Søknad elgjakt 2020 
Indre Evenes Grunneierlag
Torkel Dalmo

2020.03.05 Tittel:
Til:
Fra:
Eierskifte 26/29, 27/1 og 27/6 
Indre Evenes Grunneierlag
Geir Elvebakk Moski

2020.02.28 Tittel:
Til:
Fra:
Invitasjon til kurs i garnbøting 
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.02.25 Tittel:
Til:
Fra:
Invitasjon årsmøte og utmarksseminar
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2020.02.19 Tittel:
Til:
Fra:
Fullmakt bruk av org.nr.
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2020.02.17 Tittel:
Til:
Fra:
Rapport elgjakta 2019
Indre Evenes Grunneierlag
Østervik jaktlag

2020.02.10 Tittel:
Til:
Fra:
Sett-elg skjema Østervik jaktlag 2019
Evenes kommune
Indre Evenes Grunneierlag

2020.02.10 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens innstilling 2020
Indre Evenes Grunneierlag
Valgkomiteen

2020.02.09 Tittel:
Til:
Fra:
Sak årsmøte 2020
Indre Evenes Grunneierlag
Bente Ø Eilertsen

2020.01.08 Tittel:
Til:
Fra:
Fellingsrapport elgjakta 2019
Evenes kommune
Indre Evenes Grunneierlag

2020.01.05 Tittel:
Til:
Fra:
Innkalling årsmøte 2020
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.01.05 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens innstillng 2020
Valgkomiteen
Indre Evenes Grunneierlag

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.10.2020