Hjem
 
Organisasjon

      Årsmøte

      Styret

      Vedtekter

      Medlemmer
      Postjournal

      Annet

 Fiske

 Småviltjakt
 
Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Postjournal

Inn- og utgående korrespondanse.

2020      2019     2018      2017      2016      2015      2014      2013     2012      2011     2010      2009      2008      2007      2006      2005    2004      2003
 

     

2020.02.25 Tittel:
Til:
Fra:
Invitasjon årsmøte og utmarksseminar
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2020.02.19 Tittel:
Til:
Fra:
Fullmakt bruk av org.nr.
Indre Evenes Grunneierlag
Nordland utmarkslag

2020.02.17 Tittel:
Til:
Fra:
Rapport elgjakta 2019
Indre Evenes Grunneierlag
Østervik jaktlag

2020.02.10 Tittel:
Til:
Fra:
Sett-elg skjema Østervik jaktlag 2019
Evenes kommune
Indre Evenes Grunneierlag

2020.02.10 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens innstilling 2020
Indre Evenes Grunneierlag
Valgkomiteen

2020.02.09 Tittel:
Til:
Fra:
Sak årsmøte 2020
Indre Evenes Grunneierlag
Bente Ø Eilertsen

2020.01.08 Tittel:
Til:
Fra:
Fellingsrapport elgjakta 2019
Evenes kommune
Indre Evenes Grunneierlag

2020.01.05 Tittel:
Til:
Fra:
Innkalling årsmøte 2020
Grunneiere
Indre Evenes Grunneierlag

2020.01.05 Tittel:
Til:
Fra:
Valgkomiteens innstillng 2020
Valgkomiteen
Indre Evenes Grunneierlag

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.02.2020